e-Kiosk.pl - Gazeta Sołecka 3/2023

czytaj

Gazeta Sołecka

3/2023 (13.03.2023)

Liczba stron: 56

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
9.00 zł
108,00 zł

Opis

„Gazeta Sołecka” – miesięcznik ogólnopolski, wydawany od 1993 roku. Jedyne czasopismo w Polsce towarzyszące działaniom wspólnot wiejskich, sołtysów oraz liderów wsi. Jest obserwatorem aktywności stowarzyszeń sołtysów oraz innych organizacji pozarządowych pracujących na rzecz środowisk wiejskich. Pokazuje ich uczestnictwo w rozwoju gmin, powiatów i regionów. Upowszechnia przykłady dobrych praktyk służących pobudzaniu aktywności mieszkańców, unowocześnianiu oraz odnowie wsi.
Wydawcą „Gazety Sołeckiej” jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.