e-Kiosk.pl - Posłaniec św. Antoniego z Padwy. Magazyn Franciszkański 2-3/2023

czytaj

Posłaniec św. Antoniego z Padwy. Magazyn Franciszkański

2-3/2023 (08.12.2023)

Liczba stron: 120

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
24.90 zł
45,00 zł

Opis

Od ostatniego numeru Posłańca minęło już trochę czasu. Dziękujemy Wam, drodzy Czytelnicy za cierpliwość w oczekiwaniu na ten numer, który łączy w sobie dwa kolejne, ale przez to jest też poszerzony. Temat przewodni to egzorcyzm św. Antoniego i reguła franciszkańska. Tradycja benedyktyńska ma znany krzyż św. Benedykta, a tradycja franciszkańska ma – nie aż tak rozpowszechniony – egzorcyzm św. Antoniego. Dlatego chcemy przyjrzeć się mu, przypomnieć o jego wymowie, aby ta antyfona liturgiczna stała się i Wam bliższa, i by mogła służyć jako modlitwa w szczególnie trudnych chwilach. Natomiast reguła franciszkańska w tym roku jest wyjątkowym przedmiotem zainteresowania z powodu 800-lecia jej powstania, oficjalnie zatwierdził ją papież Honoriusz III bullą z dnia 29 listopada 1223 roku. Według niej żyją do dziś męskie zakony franciszkańskie.
Myśląc o regule zakonnej, uświadamiamy sobie, że nie tylko życie człowieka, ale również cały świat stworzony, materialny i duchowy podlega pewnym regułom, prawom, zasadom. Bóg wszystko stworzył w sposób doskonały, ale nie pozbawił swoich stworzeń wolności. Aniołowie i ludzie odpowiadają na wezwania Boga, podporządkowując się Jego mądrości, albo też sprzeciwiając się jej. Stąd też mamy upadłych aniołów, którzy na różne sposoby próbują zwodzić człowieka i odciągać od Boga, który daje mu ocalenie. Wśród aniołów wiernych Bogu mamy swoich sprzymierzeńców, ponadto Kościół jest naturalnym środowiskiem łaski i wsparcia szczególnie poprzez sakramenty i sakramentalia, wśród których mamy błogosławieństwa, poświęcone medaliki, obrazki. Jednym z nich jest też egzorcyzm św. Antoniego, który przypomina nam, że źródłem zwycięskiej mocy w duchowej walce jest krzyż Chrystusa i Słowo Boże. O tym wszystkim dowiadujemy się i z Katechizmu Kościoła Katolickiego i z dokumentów papieskich. Przypominają nam o tym historie i słowa naszych patronów: św. Franciszka i św. Antoniego.
Również my, ciesząc się wolnością daną nam przez Boga, odpowiadamy na Jego wezwania i w trudnych momentach nie poddajemy się zniechęceniu czy smutkowi. Pamiętamy bowiem, „że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8,28), i że „tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara” (1J 5,4). Moc naszej wiary nie jest w nas, ale w Jezusie, w którego wierzymy i w którym pokładamy nadzieję, a który sam nas zapewnia: „To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16,33).
Dobrej, owocnej lektury! Niech dobry Bóg napełnia + Was pokojem!
Andrzej Zając OFMConv, redaktor naczelny

Wydawcą czasopisma Posłaniec św. Antoniego z Padwy. Magazyn Franciszkański od 2019 r. jest Bratni Zew Spółka z o.o., będąca własnością Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów). Treści, którymi się dzielimy, zakorzenione są w Bożym Słowie. Przywołujemy słowa samego św. Antoniego, słowa z Katechizmu Kościoła Katolickiego, słowa z dokumentów papieskich. Dzielimy się świadectwami i przemyśleniami osób, które doświadczają łaski Bożej. Prezentujemy rozmowy z ciekawymi ludźmi, które mogą być inspiracją dla innych. Pokazujemy miejsca, które traktujemy jako nasze, bo związane z historią i duchowością franciszkańską. Przywołujemy też postacie świadków wiary, a szczególnie św. Franciszka z Asyżu, którego św. Antoni z Padwy był duchowym synem. Magazyn obecnie ukazuje się jako półrocznik: w czerwcu na św. Antoniego oraz w grudniu na Boże Narodzenie.

czytaj więcej zwiń opis