e-Kiosk.pl - Leczenie Ran 3-4/2010

czytaj

Leczenie Ran

3-4/2010 (22.07.2011)

Liczba stron: 68

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
40.00 zł

Opis

Jan Rykała, Paweł Szychta, Julia Kruk-Jeromin, Tomasz Zieliński Pomiarowe metody służące planowaniu rekonstrukcji piersi u pacjentek po mastektomii;
Jacek Puchała, Michał Nessler, Anna Chrapusta, Justyna DrukałaAktualne możliwości zastosowania matrycy Integra� DRT do regeneracji skóry właściwej w leczeniu ran – podsumowanie doświadczeń własnych i przegląd piśmiennictwa; Bożena Mospan Zastosowanie preparatów antyseptycznych zawierających dichlorowodorek oktenidyny w pielęgnacji i leczeniu zakażeń stopy cukrzycowej zgodnie z koncepcją TIME;
Katarzyna Cierzniakowska, Anna Łabuńska, Maria T. Szewczyk, Aleksandra Popow, Arkadiusz Jawień Analiza wybranych czynników wpływających na rozwój odleżyn;
Grupa robocza PTLR Zalecenia profilaktyki i leczenia odleżyn.

„Leczenie Ran” to oficjalny kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Pismo zostało powołane do życia wraz z powstaniem Towarzystwa w 2004 roku i stanowi pierwsze w Polsce czasopismo szeroko poświęcone zagadnieniom i problematyce leczenia ran o różnej etiologii.
„Leczenie Ran” jest własnością Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran i bardzo ważnym elementem jego działalności dydaktycznej oraz platformą interdyscyplinarnej dyskusji naukowej. O jego randze i unikatowości świadczy fakt, że stało się ono w 2005 roku również oficjalnym pismem naukowym Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
Na łamach publikowane są prace oryginalne, poglądowe, przeglądowe, opisy przypadków, listy do Redakcji oraz rekomendacje; poza rekomendacjami rodzimych Towarzystw, publikowane są także rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran (European Wound Management Association – EWMA). Czasopismo jest również nieodłącznym partnerem konferencji i sympozjów zaafiliowanych z nim Towarzystw.
Po siedmiu latach istnienia „Leczenie Ran” może poszczycić się 6 punktami w ocenie MNiSzW.

czytaj więcej zwiń opis