e-Kiosk.pl - Leczenie Ran 4/2012

czytaj

Leczenie Ran

4/2012 (01.03.2013)

Liczba stron: 40

Dostępne na:

 
Pojedyncze wydanie
20.00 zł

Opis

Sprostowania w sprawie publikacji „Wytyczne postępowania miejscowego i ogólnego w ranach objętych procesem infekcji"; terapia podciśnieniowa w leczeniu trudno gojących się ran; porównanie skuteczności przeciwdrobnoustrojowej antyseptyków zawierających oktenidynę i etakrydynę względem biofilmu tworzonego przez szczepy S. aureus i P. aeruginosa izolowane z zakażeń ran przewlekłych; nowe spojrzenie na zastosowanie ketaminy w leczeniu oparzeń – analiza własnych doświadczeń; efekty leczenia rany o podłożu zespołu stopy cukrzycowej z wykorzystaniem metody biochirurgicznej oraz opatrunku chłonnego Sorbact® – opis przypadku.

„Leczenie Ran” to oficjalny kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Pismo zostało powołane do życia wraz z powstaniem Towarzystwa w 2004 roku i stanowi pierwsze w Polsce czasopismo szeroko poświęcone zagadnieniom i problematyce leczenia ran o różnej etiologii.
„Leczenie Ran” jest własnością Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran i bardzo ważnym elementem jego działalności dydaktycznej oraz platformą interdyscyplinarnej dyskusji naukowej. O jego randze i unikatowości świadczy fakt, że stało się ono w 2005 roku również oficjalnym pismem naukowym Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
Na łamach publikowane są prace oryginalne, poglądowe, przeglądowe, opisy przypadków, listy do Redakcji oraz rekomendacje; poza rekomendacjami rodzimych Towarzystw, publikowane są także rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran (European Wound Management Association – EWMA). Czasopismo jest również nieodłącznym partnerem konferencji i sympozjów zaafiliowanych z nim Towarzystw.
Po siedmiu latach istnienia „Leczenie Ran” może poszczycić się 6 punktami w ocenie MNiSzW.

czytaj więcej zwiń opis